O firme

Spoločnosť SIVEX, s.r.o. bola založená v roku 2012 a svoju činnosť zameriava hlavne na pôsobenie v oblasti dopravného značenia, bezpečných a inteligentných priechodov pre chodcov, ako aj dopravných prvkov a dopravných zariadení. Spoločnosť SIVEX, s.r.o. sa zameriava tiež na oblasť bezpečnosti vo výrobných závodoch, skladoch a logistických centrách. Spoločnosť SIVEX, s.r.o. svojim portfóliom a zameraním oslovuje hlavne mestá a obce SR, správcov komunikácií (SSC, NDS, RSC), technické služby, developerské spoločnosti, výrobné a priemyselné podniky. Dôležitou skupinou, ktorú oslovujeme sú dopravní projektanti, architekti, projektoví manažéri, ako aj správcovia priemyselných parkov, nákupných a business centier.