Kontakt

+421 907 728 473
sivex@sivex.sk

SIVEX, s.r.o.

Bzovícka 30, 851 07 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Uhrinčať

Fakturačné údaje:

IČO: 46 48 57 32
DIČ: 20 23 43 13 99
IČ DPH: SK2023431399
Spoločnosť SIVEX, s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 79219/B
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2920871289/1100
IBAN: SK38 1100 0000 0029 2087 1289