Iné dopravné zariadenia (Z1 – Z12)

Obchodné oddelenie spoločnosti SIVEX, s.r.o. Vám s radosťou pomôže pri výbere najvhodnejšieho typu a druhu tovaru pre Vás.

Kontakt

Z1 - Dopravný kužel

Dopravné kužele sa používajú najmä na označovanie krátkodobých pohyblivých pracovných miest (napr. pri aplikácii VDZ). Vymedzuje sa nimi plocha, do ktorej je zakázané vchádzať. Dopravné kužele tvoriace pozdĺžnu uzávierku na diaľniciach a na cestách pre motorové vozidlá sa umiestňujú pri dĺžke uzávierky do 500 m v odstupe najviac 18 m a pri uzávierke dlhšej ako 500 m v odstupe najviac 50 m. Na priečnu uzávierku na ostatných PK sú potrebné najmenej tri dopravné kužele, ktoré sa umiestňujú tak, aby ich priečne rozstupy boli 0,6 m až 1 m a pozdĺžne rozstupy 1 m až 2 m.

Z2a - Zábrana na označenie uzávrierky

Dopravné zariadenie so základným rozmerom 1000 x 220 mm.

Možnosť vyhotovenia na požiadanie zákazníka:
1) Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom (ZnAl)
2) Al plech, so založeným Al okrajovým profilom (AlAl)

Z2b - Zábrana na označenie uzávrierky

Dopravné zariadenie so základným rozmerom 1000 x 220 mm.

Možnosť vyhotovenia na požiadanie zákazníka:
1) Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom (ZnAl)
2) Al plech, so založeným Al okrajovým profilom (AlAl)

Z2c - Žlté a čierné pruhy

Pre parametre nás prosím kontaktujte.

Z2d - Červené a biele pruhy

Pre parametre nás prosím kontaktujte.

Z3a - Vodiaca tabuľa

Pre parametre nás prosím kontaktujte.

Z3b - Vodiaca tabuľa

Dopravné zariadenie so základným rozmerom 500 x 500 mm. Vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b) usmerňujú premávku v smere šípok a označujú najmä nebezpečnú zákrutu.
Vyhotovenie: Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom (ZnZn)

Možnosť vyhotovenia na požiadanie zákazníka:
1) Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom (ZnAl)
2) Al plech, so založeným Al okrajovým profilom (AlAl)

Z4a - Smerová doska ľavá

Dopravné zariadenie so základným rozmerom 330 x 1100 mm.
Vyhotovenie: Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom (ZnZn)

Možnosť vyhotovenia na požiadanie zákazníka:
1) Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom (ZnAl)
2) Al plech, so založeným Al okrajovým profilom (AlAl)

Z4b - Smerová doska pravá

Dopravné zariadenie so základným rozmerom 330 x 1100 mm.
Vyhotovenie: Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom (ZnZn)

Možnosť vyhotovenia na požiadanie zákazníka:
1) Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom (ZnAl)
2) Al plech, so založeným Al okrajovým profilom (AlAl)

Z4c - Smerová doska smerová

Dopravné zariadenie so základným rozmerom 330 x 1100 mm.
Vyhotovenie: Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom (ZnZn)

Možnosť vyhotovenia na požiadanie zákazníka:
1) Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom (ZnAl)
2) Al plech, so založeným Al okrajovým profilom (AlAl)

Z4d - Vodiaca doska ľavá

Vyhotovenie: Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom (ZnZn)

Možnosť vyhotovenia na požiadanie zákazníka:
1) Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom (ZnAl)
2) Al plech, so založeným Al okrajovým profilom (AlAl)
3) Laminát so zahnutým okrajom (Lam)

Z4e - Vodiaca doska pravá

Vyhotovenie: Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom (ZnZn)

Možnosť vyhotovenia na požiadanie zákazníka:
1) Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom (ZnAl)
2) Al plech, so založeným Al okrajovým profilom (AlAl)
3) Laminát so zahnutým okrajom (Lam)

Z4f - Vodiaca doska smerová

Vyhotovenie: Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom (ZnZn)

Možnosť vyhotovenia na požiadanie zákazníka:
1) Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom (ZnAl)
2) Al plech, so založeným Al okrajovým profilom (AlAl)
3) Laminát so zahnutým okrajom (Lam)

Z5a - Zastavovací terč pre policajtov

Pre parametre nás prosím kontaktujte.

Z5b - Zastavovací terč pre iné osoby

Pre parametre nás prosím kontaktujte.

Z5c - Smerovka

Pre parametre nás prosím kontaktujte.

Z6a - Prefabrikovaný spomaľovací prah (označenie)

Pre parametre nás prosím kontaktujte.

Z6b - Stavebný spomaľovací prah (označenie)

Pre parametre nás prosím kontaktujte.

Z7a - Smerový stĺpik vľavo v smere jazdy

Pre parametre nás prosím kontaktujte.

Z7b - Smerový stĺpik vpravo v smere jazdy

Pre parametre nás prosím kontaktujte.

Z7c -Dopravné gombíky

Pre parametre nás prosím kontaktujte.

Z8a - Vodiaci pás pre nevidiacich cez priechod pre chodcov

Pre parametre nás prosím kontaktujte.

Z8b - Varovný pás pre nevidiacich pred priechodom

Pre parametre nás prosím kontaktujte.

Z8c - Signálny pás pre nevidiacich na chodníku

Pre parametre nás prosím kontaktujte.

Z9 - Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra

Pre parametre nás prosím kontaktujte.

Z10- Varovná tabuľa

Varovná tabuľa so základným rozmerom 1000 x 1500 mm (zmenšený rozmer 750 x 1000 mm).
Vyhotovenie: Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom (ZnZn)

Možnosť vyhotovenia na požiadanie zákazníka:
1) Zn plech, so založeným Al okrajovým profilom (ZnAl)
2) Al plech, so založeným Al okrajovým profilom (AlAl)